www.vallalarspace.com/durai
துரியம் மயங்கிய கோமாக் கோமாளியா அல்லது ஜாக்கிரதாச் சுகனா?
அருட்பெருஞ்ஜோதிஅருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணைஅருட்பெருஞ்ஜோதி

எல்லாஉயிர்களும்இன்புற்றுவாழ்க!

வள்ளல்மலரடிவாழ்க! வாழ்கவே!

திருச்சிற்றம்பலம்

திரு. தாமோதரன் அவர்கள்:

Read more...
Damodaran Raman
கலங்கரை விளக்கம்
அன்பர்களே! கடலில் வழி தெரியாமல் திண்டாடுபவர்களுக்கு நல்வழி காட்டுவது கலங்கரை விளக்கம். நாம் இருப்பதும் வாழ்வதும் மரணக்கடலுள் இருக்கும் குட்டித் தீவுகள். சும்மா இருந்தாலும் சூறாவளி,இடிமின்னல்,பெரு மழை,பெருவெள்ளம்,சுனாமி என்னும் பேரலை முதலிய அழிவுகளால் மரணம் நிச்சயம் உண்டு. மரணத்திலிருந்து தப்பிக்க வேண்டுமானால் சாக்கடலைக் கடந்து கரை சேரவேண்டுமென்பது கட்டாயமாகும். ஆண்டவன் வழிகாட்டுகிறான். கரை எங்கே இருக்கிறது என்பதைக் காட்டவே அமைக்கப் பட்டது கலங்கரை விளக்கம் என்னும் சுத்த சன்மார்க்கம். தோன்றாத் துணைவ Read more...
2 Comments
swamy Rajendran
Ayya, What do you think of these poems;

019. பிள்ளைச் சிறு விண்ணப்பம்

சரியைஓர் நான்கும் கிரியைஓர் நான்கும் சாற்றிடும் யோகமோர் நான்கும்
புரியவும் பதங்கள் பொருந்தவும் எனது புந்தியில் ஆசைசற் றறியேன்
பெரியதோர் ஞானம் நான்கினும் ஆசை பெற்றிலேன் முத்திபெற் றிடவும்
உறியதோர் இச்சை எனக்கிலை என்றன் உள்ளம்நீ அறிந்ததே எந்தாய்.

முறையீடு8. சாகாத தலைஅறியேன் வேகாத காலின்
தரம்அறியேன் போகாத தண்­ரை அறியேன்
ஆகாய நிலைஅறியேன் மாகாய நிலையும்
அறியேன்மெய்ந் நெறிதனைஓர் அணுஅளவும் அறியேன்

Thanks
Yesterday at 10:29 am by swamy Rajendran
Damodaran Raman
ஐயா,வணக்கம். நான் ஏற்கனவே அரிமா நோக்கு பற்றி விளக்கியுள்ளேன். வள்ளலாருக்கு ஒன்றிலும் இச்சை இல்லையென்றால்-வேகாத காலாதிகளை அறியாதவர் என்றால் ஏன் சுத்த சன்மார்க்கத்தைப் பற்றிக் கூற வேண்டும்? ஞானச்சரியையைப் பாட வேண்டும்? தம்மை எளிய நோக்கில் வைத்துப் பாடிய அனைத்தும் மனுஷ்ய தரத்தில் வைத்துப் பாடியதாம்.இவை போல்வன வலிமையற்றன. சித்தர் நிலையிலிருந்து பாடியவை அனைத்தும் வலிமையானவை.இவை மட்டுமே பிரமாணமாக ஏற்கத்தக்கன். இச்சையும் அறிவும் இல்லையென்றால் சித்தன் ஆனேன் என்று கூற முடியுமா?எங்கும் எதிலும் அரிமா நோக்கு வேண்டும். வணக்கம். வாழ்க.
23 hours ago by Damodaran Raman
Karunai Sabai-Salai Trust.
வள்ளலாரின் கொள்கையில் " ஆசாரங்கள் " உண்டா? சைவ சமய திரு அடையாளமாக இருக்கும் விபூதியை சுத்த சன்மார்க் கத்தை சார்ந்தவர்கள் பூசுவது சரியா?? --APJ.ARUL
தயவு கூர்ந்து புரிந்துக் கொள்ளுங்கள்.

பிறர் குற்றம் விசாரிக்க கூடாது என்பது நம் வள்ளலார் கட்டளை.

அவரவர் அறிந்தளவு நல்லறிவுலேயே நல்ல குணத்துடன் தான் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார்கள்.

இதுவள்ளலார் கொள்கையை வெளிப்படுத்தும் WEB SITE ஆகும்.

எல்லா சமயம், மதம் மார்க்க நெறிகள் நல்ல விசயத்தை தான் போதிக்கின்றன. இவையில் சொல்லப்பட்டுள்ள உண்மையின் அளவிலும், அதன் வழியிலும் வேறு படுகின்றன.

இது வள்ளலார் வெப் சைட். வள்ளலார் என்ன உண்மைகளை சொல்லியுள்ளார்கள். என்பதை உலகத்தார்களுக்கு தெரியப்படுத்தவே மதிப்புக்குரியவர்கள் ஆ Read more...
vibuthi.jpg

vibuthi.jpg

8 Comments
APJ Arul
இந்த கட்டுரை வள்ளலாரின் முடிபான நெறி குறித்தே மிக நல்லமறையில் விசாரமாக இருக்கும்.
3 days ago at 17:02 pm by APJ Arul
Damodaran Raman
அன்புடையீர், வணக்கம். இக்காலத்தில் வள்ளலார் கூறாதனவற்றையெல்லாம் வள்ளலார் பெயரில் கூறுகின்றனர். முதலைந்து திரு முறைகளைப் புறக்கணிப்பது ஒரு சரியான எடுத்து காட்டு. பிற சைவர்கள் போலவே வள்ளலாரும் அகவலைத் திருச்சிற்றம்பலம் என்று தொடங்கித் திருச்சிற்றம்பலம் என்றுதான் முடித்துள்ளார். வள்ளலார் கூறும் முத்தி,சித்தி என்னவென்று அறியாதவர்கள் கூடச் சன்மார்க்கம் பேசுகின்றனர். சன்மார்க்கம் என்பதைச் சத் மார்க்கம் என்று கூறிப் பின் மார்க்கம் என்னும் பகுதியை நீக்கிவிட்டுச் சத் என்பதைமட்டும் எடுத்துக் கொண்டு ஒழுக்கம் என்ற ஒன்றைப் புதிதாகச் சேர்த்துக் கொண்டு சத்தொழுக்கம் என்று வள்ளலார் கூறாத ஒன்றைத் தாங்களாகவே கற்பித்துக் கொண்டு அதைப் பற்றியும் ஏதேதோ கூறுகின்றனர். மார்க்கம் வேறு:ஒழுக்கம் வேறு என்பது வெளிப்படை. ஒழுக்கம் ஒருபோதும் மார்க்கம் ஆகாது.சென்னைமார்க்கம் என்பது சென்னை ஒழுக்கமாகுமா? வள்ளலார் தெளிவாகவே சுத்த சன்மார்க்கச் சாத்தியர்கள் கனவிலும் பெண்ணுடன் கொள்ளும் தேக சம்பந்தம் கூடாதென்கிறார். எத்தனை பேர் நைட்டிக பிரம்மச்சாரிகளாய் இருக்கின்றனர்?எத்தனை பேர் இவ்வொழுக்கத்தில் உறுதியாய் இருக்கின்றனர்? இதிலே உறுதியற்றவர்கள விபூதிப் பற்றி ஆராய்வது வீண். விரும்புவோர்கள் பூசிக்கொள்வது ஒருபோதும் தவறாகாது. திருச்சிற்றம்பலம் என்று அகவல் தொடங்குவதை மீண்டும் கவனிக்க.வணக்கம். வாழ்க.
2 days ago at 22:42 pm by Damodaran Raman
narayani julu
நான் மதிப்பு வைத்துள்ள உயர்திரு தாமோதர்ன் றாமன் அய்யா, எந்த ஓரு ஆதாரமில்லாமல் மறுக்காதிர்கள்.
இந்த விசாரம் செய்ய வைத்த APJARUL லே ஆதார்ம தரவேண்டும். இதற்கு விளக்க வேண்டும்.
2 days ago at 13:28 pm by narayani julu
Durai Sathanan
எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க!
வள்ளல் மலரடி வாழ்க! வாழ்கவே!
திருச்சிற்றம்பலம்

சன்மார்க்கம் என்பதைச் சத்தொழுக்கம் என்று எழுதவில்லை
சன்மார்க்க ஒழுக்கத்தையே சத்தொழுக்கம் என்கின்றோம்
தெளிந்தஎன் எழுத்துக்களே தெரியாது போனால்அந்தோ
ஒளிந்தவன் எழுத்துக்களைத் தெரிவதுதான் எங்ஙனமோ?

கனவினும் பெண்ணாசை கூடாதென்பது புறவிளக்கம்மிதுக்
கண்ணில்லாக் குருடர்க்கும் புலனாகாதோ - அருள்அகவலில்
பெண்ணியல் மனமும் ஆணியல்அறிவெனும் அகவிளக்கமதைத்
தன்னியல் கண்டுகாணாதார் அறியாருண்மை மெய்ப்பொருளை!

பிதற்றிப்பேசும் பேச்சுக்களைப் பேதமைநாடா அடியார்கள்
அதற்றிப்பேசிட மாட்டா்கள்! - ஆகலில், அனுபவமின்றிக்
குதற்றிப்பேசும் குதப்பர்காள் இனிமேலிங் கெம்மைக்
குறித்துப்பேசினும் பேசுங்கள் குறைஒன்றும் இல்லையதனாலே!

இங்கு, the புறவிளக்கம் - the outward meaning is also true. But, the அகவிளக்கம் - the inner meaning is the actual true message of Vallarperuman for us through "மூன்றாசை:- மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொன்னாசை" Try to know this inner truth. Or therwise, there is no need to use the terms,"நினைவினும் மண்ணாசை , கனவினும் பெண்ணாசை, சழுப்தியினும் பொன்னாசை." Hope you got it! May God bless you. Thanks. அருட்பெருஞ்ஜோதி...
2 days ago at 14:38 pm by Durai Sathanan
magudadheeban
சுத்த பிரணவ ஞான உடற் கூறுகளைப் பெற்ற நிலையிலும் கூட,
வள்ளல்பிரான் அவர்கள் மற்றவர் பிணிதீர திரு நீறு அளித்தது உண்மை யில்லை என மறுத்தல் இயலுமா ? கோடுத்த்து பூசிக்உ கொள்ளத்தானே ?
அவருக்கு ஒளி தேகம். விபூதி ஒட்டாது....
அந்த நிலை நமக்கு உறுங்கால் திரு நீறு அவசியமில்லை...
இப்போது அணிவதில் முரண் இல்லை என்பதே எம் கருத்து...

-மகுடதீபன்
2 days ago at 15:38 pm by magudadheeban
Damodaran Raman
ஐயா,வணக்கம்.சுக்கிலம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று.தெய்வ நிலைய வெளியீடு பக்கம் 359-இல் கரு உற்பத்தியைப் பற்றிக் குறிப்பிடும்போது இரண்டரை வராகன் எடை உருவான சுக்கிலத்தில் ஒரு பங்கு கோச நுனியிலும் ஒருபங்கு நாபி என்னும் வயிற்றுப் பகுதியிலும் மீதமுள்ள அரைப்பங்கு பிரம ரந்திரத்திலும் சேர்கின்றது எனகிறார். அகவல்1453,1454ஆம் வரிகளில் சுக்கிலம் உரத்திடை பந்தித்து ஒரு திரளாயிட என்கிறார். இந்தச் சுக்கிலந்தான் அமுதம் ஆவது. மரணத்தை நீக்குவது. பெண்பால் சுக்கிலத்தைச் செலவழித்தால் தேகம் விரைவில் போய்விடும். நம்மை நஷ்டம் செய்வன நானகு(மேற்படி நூல். பக்கம்:423)உரைப்பகுதியில் உடலுறவு விடயத்தில் அதிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு இல்லாவிடில் தேகம் அதி சீக்கிரத்தில் போய் விடும் என்றும் பின்பு முத்தி அடைவது கூடாதென்றும் எச்சரித்து உள்ளார். மகுட தீபன் கருத்து ஏற்கத் தக்கதாம்.சரியானதும் ஆகும். இது சன்மார்க்கத்திற்கு உகந்த தல்ல என்போர்கள் கருத்தைக் காணும் மற்றவர்கள் எதற்காக வள்ளலார் திரு நீற்றைப் பற்றிப் பாடினார் என்று கேட்டால் என்ன விடை கூற முடியும்? அப்போது அவருக்கு அற்ப அறிவு இருந்தது என்று விளக்கம் கூறினால் அது வள்ளலாரைத்தான் இழிவு படுத்தும்.திருமுறை வெளியிடும்போது ஆறாம் திருமுறையை வெளியிடக் கூடாது என்று தடுத்தவர் வள்ளலார். அவருக்குத் தெரியாத ஒன்றைத் தாங்கள் கூறுகிறோம் என்பது எந்தவகையில் ஏற்றுக்கொள்வது? ஞானச்சரியை,4-ஆம் பாடலில் எண்டகு சிற்றம்பலத்தே எந்தை என்றும், 19-ஆம் பாடலில் மணிமன்றில் நடம்புரியும் எம்பெருமான் என்றும்,24-ஆம் பாடலில்கூறும் அம்பலப்பற்று என்பது நடராசப்பெருமான் மீது வைக்கும்பற்று ஆவதுடன் நடராசப்பெருமானையுந்தான் குறிக்கும்.சிவன் எண்குணத்தான் ஆவான்.முற்றும் உணர்தலும் பேரறிவு உடைமையும் அளவற்ற ஆற்றலுடைமையும் வரம்பற்ற இன்பத்தையும் உடையவன் சிவ பெருமான்.எண்குணத்திற்கு மேற்பட்ட இறைவன் என்று ஒருவரும் கிடையாது.இருப்பின் அத்தகு இறைவனைப் பற்றித் தாராளமாக விளக்கலாம். துரையவர்கள் எதற்காகச் சன்மார்க்க ஒழுக்கத்தைச் சத்தொழுக்கம் என்று கூற வேண்டும்? இதனை விளக்க வேண்டாமா? நாளை இவர் போலவே ஒருவர் இந்திரிய ஒழுக்கத்தை இந்தொழுக்கம் என்றும் கரண ஒழுக்கத்தைக் கர ஒழுக்கம் என்றும் ஜீவ ஒழுக்கத்தை ஜீயொழுக்கம் என்றும் கூற இடம் தரும்! சன்மார்க்க ஒழுக்கம் என்பதில் உள்ள தெளிவும் எளிமையும் சத்தொழுக்கத்தில் இருக்கிறதா? மேலும் சத்து என்பது சித்து மற்றும் ஆனந்தத்தோடு தொடர்பு உடையது. சத்தொழுக்கம் எனவே சித்தொழுக்கம்,ஆனந்த ஒழுக்கம் எனும் இவை கூட இருக்கும் போலும் என்று மயங்க வைக்காதா? இவர் அக விளக்கம் என்று கூறியுள்ளதற்கு அருட்பா மற்றும் உரைப் பகுதியில் உரிய மேற்கோள் காட்ட வேண்டாமா?பெண்ணியல் மனமும் ஆணியல் அறிவும் என்பது இவர் கூறும் மூவாசை குறித்த அக விளக்கம் ஆகாது.ஆகுமென்றால் எப்படி ஆகுமென்பதைத் தருக்க அறிவுடன் விளக்க வேண்டும். தான் கூறுவதுதான் சரி:மற்றவர்கள் கூறுவது பிதற்றல் என்று கூறுவதைத் தவிர்த்து விட்டு உணமையை விளக்குவதுதான் முறையாகும்.வணக்கம். வாழ்க.
22 hours ago by Damodaran Raman
APJ Arul
Mr.Magudadheeban மகுடதீபன் அய்யா கண்டிப்பாக வள்ளலார் 12-04-1871க்கு பின்பு விபூதி அணியவுமில்லை யாருக்கும் வழங்கவுமில்லை. இப்படி பொய்யான செய்தியை வரலாற்றில் பதிவு செய்யாதீர்கள். சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கிய பகுதியே ஆசாரம் ஓழித்தலே.
Damodaran Raman அய்யா,swamy Rajendran அய்யா எதற்கு கட்டுரையின் பொருளை மாற்றிக்கொண்டு போகிறீர்கள். பெரியவர்கள் நீங்கள் இருவரும்,,என்னத்தைச் நான் சொல்ல முடியும்?என் கட்டுரையின் பொருளை மாற்றாதா??வள்ளளாரின் ஆவணங்களின் மூலம் விபூதி குறித்து தாருங்கள் என்றால் .........???
17 hours ago by APJ Arul
narayani julu
எபிஜெஅருள் மேடம் விபுதி குறித்து ஆதார்த்தை நீங்கள் கொடுக்கவில்லை ஏன்?
17 hours ago by narayani julu
T.M.R.
விடு நீறே
திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரின் வழியை நாடுபவர்கள் முதலில் சமயமத சடங்குகளை விடுத்தல் வேண்டும். விபூதி பூசுதல் சைவ சமயத்திற்கு உகந்தது. சன்மார்க்கம் அதனைக் கடந்தது. தயவு செய்து சன்மார்க்கிகள் அதனைக் கடந்து வரவேண்டும். பழக்கம் நம்மை அதிலே இழுக்கும். பல ஆயிரங்கணக்காண கற்பங்களின் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும். ஜீவ காருண்ய தயவு வந்தால் எல்லாவற்றையும் விட்டு அக்கணமே விடுபடலாம்.

விடு நீறே

(தி.ம.இராமலிங்கம்)

கலி விருத்தம்

அருட் பெருஞ்ஜோதி அருள் செய்கையில்

குருவருள் எல்லாம் கூடி வருகையில்

Read more...
TMR.jpg

TMR.jpg

APJ Arul
உண்மை.மிக சரியான பதிவு. எதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தின் அடையாளத்தை தான் வள்ளலார் கூடாது என்று நினைத்து விட வேண்டாம்.உலகத்தில் காணும் எ ந்தொரு சமய,மத, மார்க்கத்தின் ஆசார சங்கற்ப விகற்பங்கள் நம் மனதில் பற்றவே கூடாது என்கிறார் நம் வள்ளலார். for further detail read article:THESE SHOULD NOT BE ATTACHED TO US (SANMARGEES) -- APJ.ARUL Thank you Mr.T.M.R.
16 hours ago by APJ Arul
DAEIOU - தயவு
25.11.2015 Madurai Madhichiyam Sanmarga sangam celebrating Full Moon Day...
The Full Moon Day was celebrated at Madhichiyam Sanmarga Sangam (Near Anna Bus Stand), Madurai on 25.11.2015 (Full Moon Day) (Wednesday) from 7.00 p.m. to 8.45 p.m..

The founder Thiru Konnamuthu ayya made arrangements for this. Sanmargis from various parts of Madurai took part in this function and chanted Thiru Arutpa...

vlcsnap-2015-10-03-21h36m40s84.png

vlcsnap-2015-10-03-21h36m40s84.png

20141019_183401.jpg

20141019_183401.jpg

vlcsnap-2015-10-04-19h11m37s111.png

vlcsnap-2015-10-04-19h11m37s111.png

Audio:

DAEIOU - தயவு
25.11.2015 Madurai Sellur..Kanniah Muthammal Marriage Hall..Full Moon Sanmarga prayer conducted.
The monthly full moon day prayer was conducted at Kanniah Muthammal Marriage Hall, Sellur, Madurai on 25.11.2015 (Wednesday) from 11.15 to 2.00 p.m. Sanmarga Anbargal chanted Thiru Arutpa songs in the above function.

Arutpa Singing Thiru Ganapathy Sivanandha...(91) 95850 27473.

20141009_124106-1.jpg

20141009_124106-1.jpg

Audio:

DAEIOU - தயவு
25.11.2015 Madurai Madhichiyam Sanmarga sangam celebrating Full Moon Day...
The Sanmarga Sangam located at Middle St., Madhichiyam (Near Anna Bus Stand) Madurai arranged chanting of Thiru Arutpa .. Arutperunjothi Agaval etc., today (25.11.2015) by about 7.00 p.m. Senior Sanmarga Members assembled at the Sangam and chanted Arutperunjothi Agaval and other Thiru Arutpas.Thiru Konnamuthu ayya, founder of the above Sanmarga Sangam organised this.

vlcsnap-2014-05-03-21h55m46s246.png

vlcsnap-2014-05-03-21h55m46s246.png

www.vallalarspace.com/durai
மூவகை அவஸ்தை/Three Types of Troubles
image.jpg

image.jpg

7 Comments
swamy Rajendran
Dear sir can you explain more.could not understand much. For ex what is laladum? Thanks
5 days ago at 00:26 am by swamy Rajendran
Damodaran Raman
அன்பர்களே,வணக்கம்.லலாடம் என்பது புருவ நடு.அவஸ்தை என்பது தொல்லை-தொந்தரவு-கஷ்டம் என்பது போல் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.இது தவறு.நிலை-நிலைமை என்பதே அவத்தை என்பதன் பொருள்.ஐந்தவத்தை யாவன:சாக்கிரம்,சொப்பனம்,சுழுத்தி,துரியம்,துரியாதீதம். இவற்றின் முழு விவரத்தைச் சிவ ஞான முனிவரின் சிவ ஞான போத மாபாடியத்தில் காணலாம்.
5 days ago at 11:19 am by Damodaran Raman
Durai Sathanan
Dear Ayyah, Best Greetings! லலாடம்/Laladum என்பது இமையம் ( Emayam). இங்கு, இமையம் ( Emayam) = இமை(Emai ) + மையம் ( Maiyam). இமை(Emai) means eyebrow. மையம் ( Maiyam) stands for center. அதாவது லலாடம் என்பது, நம் இரு இமைகளுக்கும் இடைமையமாக இருக்கின்ற நம் புருவமத்தியே (Laladum is nothing but the midpoint between our eyebrows).

Ayya, we all go through these three types of sufferings (Physical, Psycho and Spiritual) due to our unnecessary worldly desires only. Desires are nothing but our own Dirt/Malas. To get rid of our MannAsai( Physical dirt), we need to run-through Suddha Sanmarga Physical Discipline. No other way! Similarly, we need to put the Suddha Sanmarga’s Psycho and Spiritual Disciplines into practice in order to overcome our PennAsai ( Mental dirt) and the PonnAsai ( the dirt of our Jeeva/Spirit or the Tshulupthi-Suffering) respectively.

Hope you will gain a greater clarity about the subtle concepts briefed here, if you would watch my YouTube video presentation at ‘https://youtu.be/YEl93CEKHC8’. Thank you, and have a blessed weekend! ArutPerumJothi….
5 days ago at 14:08 pm by Durai Sathanan
swamy Rajendran
Thanks a lot Damodaran Ayya and Durai Ayya. Valargha jeevakarunyam!
4 days ago at 08:10 am by swamy Rajendran
Durai Sathanan
Dear Friends, Best Greetings!
Please know that the word 'அவஸ்தை/Avasthai' refers to 'the state of mind' only. The state of mind depends upon its functionality, and this functionalities vary very naturally depending upon it locus. So, always stay focused firmly on the Karana Ozhukkam (Mental Discipline) as suggested by Vallalar, by keeping your mind at the Mount of our Forehead, i.e. at the Sirsabai - the midpoint between our eyebrows. This helps us bring our mind under control naturally than by any other means. Please know that,
1. We are Neesan/Sinner, if our mind is moving around our sexual organs.
2. We are Nasan/Sicker, if our mind is moving around our stomach region.
3. We are Manusan/Social, if our mind is at our heart portion.
4. We are Eesan/Sithar, if we are able to keep our mind calmly and kindly at the Sirsabai forever.

We could naturally experience that all of our distresses depend upon our 'அவஸ்தை/Avasthai', i.e. the state of our mind only; and again, our mind's state depends upon its functions and its locus. And hence, there is no conflict in using the term suffering/கஷ்டம் to represent சாக்கிரம்/the state of Conscious mind, சொப்பனம்/the state of Sub-Conscious mind, and சுழுத்தி/the mental state of tranquility/peacefulness/quietude, in lieu of Avasthai/ அவஸ்தை.

On the other hand, we should also very clearly know that we must not use the term 'அவஸ்தை/Avasthai' with the very same meaning of 'Suffering/ கஷ்டம்', for the higher order states of our mind, like துரியம்/Thuriyam and துரியாதீதம்/Thuriyaatheetham. Since, துரியம்/Thuriyam and துரியாதீதம் /Thuriyaatheetham are not our sufferings/கஷ்டம், but they are our Joy/இன்பம் and Bliss/பேரின்பம் respectively.

So , let us know that our suffering or joy; they are nothing but the different degrees/states of our mind only.

"மனமது செம்மையால் மந்திரம் ஜெபிக்க வேண்டாம்"- அகத்தீசர்

“The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven…”
― John Milton, Paradise Lost

'மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற.' - திருக்குறள்

"துரியாதீததம், சுத்தசிவ துரியாதீதம் இன்நிலைகளை ஒப்பிட முயல்வது மண்கட்டிக்கும் பொன்மலைக்கும் ஒப்புமை தேட முயல்வது போல்..." - என்கிறார் நம் பெருமான். சுத்தசன்மார்க்க சாத்திய அனுபவமானது, சுத்தசிவ துரியாதீத நிலையில்தான் கிட்டும் என்கிறார்.

முதலில் நாம் நம் மூன்றவத்தைகளை முற்றாகக் கடந்து துரிய துரியாத நிலைகளின் இயற்கையின்பங்களைக் அனுபவிக்க அருள்சுரக்க ஆண்டவர் துணைபுரிவாரக!

நன்றி! வணக்கம்! சுபம்! வாழ்க!அருட்பெருஞ்ஜோதி…
4 days ago at 19:11 pm by Durai Sathanan
Damodaran Raman
துரையவர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் வணக்கம்.முதலில் ஐந்தவத்தை என்பது சைவ சித்தாந்தத்தில் வரும் கலைச் சொற்கள் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.இந்த ஐந்தவத்தை ஏன் ஏற்படுகிறது?ஆணவம் காரணமாகவே இவ்வத்தைகள் ஏற்படுகின்றன.ஆணவம் என்றாலும் ஞான திரோதகம் என்றாலும் இரண்டும் ஒன்றே.திரோதகம் என்றால் மறைப்பு என்பதே பொருள்.ஆன்மாவை மறைப்பது ஆணவம்.வள்ளலார் ஆன்மாவை மறைப்பது ஏழு திரைகள் என்றார்.ஆணவத்தை வள்ளலார் ஒப்புக்கொண்டே ஏழு திரைகளைப் பற்றிக் கூறியுள்ளார்.அவத்தையைப் பற்றி விளக்கினால் கட்டுரை மிகவும் நீண்டுவிடும்.சுருக்கிச் சொல்வதற்கு மன்னிக்கவும்.துரியாதீத அவத்தையில் மூச்சின் இயக்கம் முற்றிலும் இருக்காது.அப்போது உயிரின் இருப்பிடம் மூலாதாரம்.துரிய அவத்தையின்போதுதான் மூச்சு விடும் தொழில் நடைபெறும்.உயிரின் இருப்பிடம் மணிபூரகம் என்னும் வயிற்றுப் பகுதி.கனவும் காணாத உறக்க நிலையே சுழுத்தி அவத்தை.உயிரின் இருப்பிடம் அநாகதம் என்னும் மார்புப் பகுதி.கனவு அவத்தையின்போது உயிரின் இருப்பிடம் கண்டம்-கழுத்து என்னும் விசுத்தி.நனவு என்னும் சாக்கிர அவத்தையில் உயிரின் இருப்பிடம் ஆக்ஞை என்னும் புருவ நடு.சாக்கிர அவத்தையில் உயிருக்குத் தெளிவான அறிவு இருக்கும்.கனவு நிலையில் மயங்கிய அறிவு இருப்பதால் கனவைக் கூடத் தெளிவாக அறிய முடியாது.சுழுத்தியில் மூடிய அறிவு இருப்பதால் ஓன்றையும் உணர முடியாது.ஆனாலும் உறங்குபவரை எழுப்ப முடியும்.துரிய அவத்தையில் உள்ளவரைத் தண்ணீர் தெளித்தாலும் எழுப்ப முடியாது.காரணம் அவர்களின் அறிவு செயல்படாது. இப்போது மனத்தின் தொழிற் பாட்டைக் கவனிக்கலாம்.தெளிந்த மனம் சாக்கிரத்தில்.நனவு அவத்தை யாவரும் அறிந்ததே.கனவு அவத்தையில் மயங்கிய மனம்.அதனால்தான் இறந்தவர்களுடன் கனவில் பேசினாலும் அவர்கள் இறந்து போனவர்கள் என்பது நம் நினைவுக்கு வருவதில்லை.சுழுத்தியில் மூடிய நிலையில் மனம். இதைத்தான் ஆழ் மனம் என்று பிறர் கூறுவர்.கண்ணை மூடினால் காட்சிகள் தெரியாது.இவ்வாறே மூடிய மனம் ஒன்றையும் உணராது.இருப்பினும் உறங்குபவரைத் தட்டி எழுப்ப முடியும்.துரிய அவத்தையில் மனம் முற்றிலும் செயலிழக்கும்.மனத்தின் தொழிற்பாடு எதுவும் இருக்காது.கோமா நிலை என்பதும் இதுவே.துரியாதீத அவத்தையில் மூச்சோட்டம் கூட இருக்காது.சில பிராணிகளின் குளிர் கால உறக்கம் என்பதும் இதுவே யாகும்.இதன் மூலம் தெளிவாகத் தெரியும் உண்மை என்னவெனில் உயிருக்குத்தான் ஐந்தவத்தைகள் உரியன.இதனை மனத்துடன் தொடர்பு படுத்துவதும் அவத்தையைக் கஷ்டம் என்று கூறுவதும் தவறு என்பது தெளிவாகும்.அவத்தை என்றால் என்ன வென்று அறியாமையால் ஏற்பட்டது இத்தவறு.சிவ ஞான முனிவரின் சிவ ஞான மாபாடியத்தைக் கற்றிருந்தால் இத்தகு தவறுகள் ஏற்படா.சித்தாந்தக் கலைச்சொற்களுக்குத் தங்கள் மனம்போல் பொருள் கூறுவது எந்தவகையிலும் நேர்மையாகாது.வணக்கம். வாழ்க.
3 days ago at 09:06 am by Damodaran Raman
Durai Sathanan
வணக்கம். அய்யா, நாம் எல்லா நிலைகளிலும் ஜாக்கிரதத்தில் இருந்துகொண்டு பேச வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உண்மை புலப்படும். இல்லையேல் மயக்கம்தான்! மறதிதான்!!

தாஙகள் மாயக்கலப்பில் கிடக்கும் சமயமதச் சாலங்களை வைத்துத்துக்கொண்டு பேசுகிறீர்கள்! ஏசுகிறீர்கள்!! ஆனால், அனுபவம் வந்தால், "கண்டதெலாம் அநித்தியமே கேட்டதெலாம் பழுதே கற்றதெலாம் பொய்யேநீர் களித்ததெலாம் வீணே…" - என்கின்ற உண்மையறிந்து, சமரசசன் மார்க்க மெய்ந்நெறியைக் கடைப்பிடித்து மெய்ப்பொருள்நன் குணர்ந்து, துரியத்திற்கும் அப்பாலுள்ள இயற்கை இன்பங்களையெல்லாம் ஜாக்கிரதத்திலேயே அறிந்து அனுபவிப்பீர்கள்.

இதன் தொடர்ச்சியை, "துரியம் மயங்கிய கோமாக் கோமாளியா அல்லது ஜாக்கிரதாச் சுக அனுபவமா?" - என்னும் தலைப்பில் காண்க! நன்றி! வணக்கம்! சுபம்! வாழ்க!அருட்பெருஞ்ஜோதி…
20 hours ago by Durai Sathanan
Universal Government of Suddha Sanmaarkkaa
Miracles and other incidents in Vallalar's life by Dhaya Mesrobian
Miracles and other incidents in Vallalar's lifeby Dhaya Mesrobian

These miracles performed by the Swami refer to different periods; some took place in

Madras and its subub Tiruvottiyur in his early life; some others at Karungkuli between

1858 and 1867 and yet others at Vadalur (1867-70) and at Mettukuppam (1870-1874).

They are not reported in a chronological order. Some do not fall in the category of

miracles but are incidents that portray Vallalars nature in dealing with men and matters

Read more...
DAEIOU - தயவு
25.11.2015 Madurai Sellur Sanmarga Sangam...Discourse and chanting of Thiru Arutpa (Part.2)
Thiru Murugesan, S/O Kanniah who is running a Sanmarga Sangam at Sellur organised Thiru Arutpa chanting and a discourse at Kanniah Muthammal Marriage Hall, Sellur today (25.11.2015) forenoon. Senior Sanmargis viz., Thiru Konnamuthu ayya and Thiru Arutjothi Ganapathi Sivanandha, Pothumbu village and A.Ramanujam, Managing Trustee Vallalar Sanmarga Foundation, Narayanapuram, Madurai participated in this function.Thiru Ganapathy Sivanandha (Cell) (91) 95850 27473.

vlcsnap-2014-04-23-18h50m38s248.png

vlcsnap-2014-04-23-18h50m38s248.png