அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

WELCOME TO VALLALAR GROUPS

Vallalar Groups
                                                       FOCUS ON VALLALAR

"ARUT'PERN'JOTHI  ARUT'PERUN'JOTHI  THANI'PERUNG'KARUNAI ARUT'PERUN'JOTHI"   

Objective : Realization of Soul and Realization of God                                            

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க
வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க


For More Info : http://groups.google.co.in/group/vallalargroups 
 

Transliterated Version - Vallalar Groups (English) 
   
   E-MAIL : valallargroups@gmail.com


Vallalar Groups
Manumurai Kanda Vaasagam - Audio Book - Soon
Manumurai Kanda Vaasagam - Full Book Audio Book (MP3)

Soon here...

Vallalar Groups
திருஅருட்பா உரைநடைப் பகுதி விண்ணப்பங்கள் வினா - விடை - Vinnapangal Q&A Audio Book MP3:
திருஅருட்பா உரைநடைப் பகுதி விண்ணப்பங்கள்:

விண்ணப்பங்கள் வினா - விடை:

நூல் ஆசிரியர் - வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள்

வினா விடை தொகுப்பு -திரு. ஜெ. கார்த்திகேயன்

குரல் - திரு. ஜெ. கார்த்திகேயன் திரு. ஆனந்த பாரதி

தயாரிப்பு - வள்ளலார் குரூப்ஸ்/இரா.பாபு - பெங்களுரு

Read more...

Audio:

2 Comments
Jithendra Gurumurthy
Ayya, Vinnappam sathvisaram is not playing.
Wednesday, September 30, 2015 at 05:59 am by Jithendra Gurumurthy
Anandha Barathi
I can able to play in my browser. Kindly check.
Tuesday, October 6, 2015 at 05:19 am by Anandha Barathi
Vallalar Groups
அருட்பெருஞ்ஜோதி மஹா மந்திரம் - Arutperumjothi Maha Mantra – Chanting - The New MP3
அருட்பெருஞ்ஜோதி மஹா மந்திரம் - New MP3

ஆசிரியர் - வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள்

குரல் - ஓம்கார் சுருதி

தயாரிப்பு - வள்ளலார் குரூப்ஸ்/இரா.பாபு - பெங்களுரு

====================================

Maha Mantra Chanting

Read more...
Audiobooks-Thiru Arutpa Vallalar-LOGO.jpg

Audiobooks-Thiru Arutpa Vallalar-LOGO.jpg

Audio:

2 Comments
Anandha Barathi
The new and nice Mantra chanting, Please download.
Wednesday, September 30, 2015 at 03:01 am by Anandha Barathi
Jithendra Gurumurthy
Nice, soothing manthram.
Wednesday, September 30, 2015 at 05:50 am by Jithendra Gurumurthy
Vallalar Groups
நித்திய கரும விதி - Niththiya Karuma Vidhi - Audio MP3 Book
திருஅருட்பா உரைநடைப் பகுதி :

நித்திய கரும விதி:

1. சாதாரண விதி

2. பொது விதி

3. சிறப்பு விதி

நூல் ஆசிரியர் - வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள்

Read more...
Tamil Thiru Arutpa Urainadai Logo.jpg

Tamil Thiru Arutpa Urainadai Logo.jpg

Audio:

2 Comments
Anandha Barathi
Good quality audio, helpful now a days, now I can able to listen daily using my mobile.
Saturday, September 26, 2015 at 05:48 am by Anandha Barathi
PRABU RAMALINGAM
Good.
Monday, September 28, 2015 at 14:42 pm by PRABU RAMALINGAM
Vallalar Groups
வள்ளலாரின் அழைப்புகள், அறிவிப்புகள், கட்டளைகள் - Vallalar’s invitations, announcements, decrees Audio Book - MP3
திருஅருட்பா உரைநடைப் பகுதி:

வள்ளலாரின் அழைப்புகள், அறிவிப்புகள், கட்டளைகள்:

நூல் ஆசிரியர் - வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள்

குரல் - திரு. ஆனந்த பாரதி

தயாரிப்பு - வள்ளலார் குரூப்ஸ்/இரா.பாபு - பெங்களுரு

=================================

Read more...
Audiobooks-Thiru Arutpa Vallalar-LOGO.jpg

Audiobooks-Thiru Arutpa Vallalar-LOGO.jpg

Audio:

3 Comments
ram govi
Wonderful effort, Babu, Anandhabharathi and Karthikeyan, we need to have English translation recorded as well , so that it will help San Marga scholars to spread the message to extend in East and West.
Thursday, September 24, 2015 at 18:35 pm by ram govi
Anandha Barathi
Thanks for your appreciate Ram, sure will try for English translation recording in future with vallalar's grace.
Friday, September 25, 2015 at 13:10 pm by Anandha Barathi
Daeiou Team Daeiou.
புத்தகத்தை எடுத்துச் சென்று படிக்கத் தேவையில்லாத வகையில், அன்பர்கள், மிகச் சிறந்த பணியினைச் செய்துள்ளனர். அவர்களுக்கு பாராட்டுக்கள்.
Friday, September 25, 2015 at 14:16 pm by Daeiou Team Daeiou.
Vallalar Groups
சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்க‌ விண்ணப்பம் - Sanmarkka Saththiya Sanga Vinnappam Audio Book - MP3
திருஅருட்பா உரைநடைப் பகுதி விண்ணப்பங்கள்:

சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கவிண்ணப்பம்

நூல் ஆசிரியர் - வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள்

குரல் - திரு. ஜெ.கார்த்திகேயன்

தயாரிப்பு - வள்ளலார் குரூப்ஸ்/இரா.பாபு - பெங்களுரு

=================================

Read more...

Audio:

Vallalar Groups
சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞான‌ விண்ணப்பம் - Sanmarkka Saththiya Gnana Vinnappam Audio Book - MP3
திருஅருட்பா உரைநடைப் பகுதி விண்ணப்பங்கள்:

சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞானவிண்ணப்பம்

நூல் ஆசிரியர் - வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள்

குரல் - திரு. ஜெ.கார்த்திகேயன்

தயாரிப்பு - வள்ளலார் குரூப்ஸ்/இரா.பாபு - பெங்களுரு

=================================

Read more...

Audio:

Vallalar Groups
சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்தியப் பெருவிண்ணப்பம் - PeruVinnappam Audio Book - MP3
சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்தியப் பெருவிண்ணப்பம்

நூல் ஆசிரியர் - வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள்

குரல் - திரு. ஜெ.கார்த்திகேயன்

தயாரிப்பு - வள்ளலார் குரூப்ஸ்/இரா.பாபு - பெங்களுரு

=================================

Sanmarkka Saththiya Peru Vinnappam Audio Book - MP3

Read more...

Audio:

Vallalar Groups
சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்தியச் சிறு விண்ணப்பம் - Siru Vinnappam Audio Book - MP3
திருஅருட்பா உரைநடைப் பகுதி விண்ணப்பங்கள்:

சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்தியச் சிறு விண்ணப்பம்

நூல் ஆசிரியர் - வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள்

குரல் - திரு. ஜெ.கார்த்திகேயன்

தயாரிப்பு - வள்ளலார் குரூப்ஸ்/இரா.பாபு - பெங்களுரு

=================================

Read more...

Audio:

Vallalar Groups
சன்மார்க்கப் பெருநெறி ஒழுக்கம் - Sanmarkka Peru Neri Ozukkam Audio Book - MP3
சன்மார்க்கப் பெருநெறி ஒழுக்கம் (ஒலி வடிவம்)

நூல் ஆசிரியர் - வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள்

குரல் திரு.புரசை நடராஜன் - காஞ்சி

தயாரிப்பு - திரு. அருட்பா முருகன் - பெங்களுரு

=============================================

Sanmarkka Peru Neri Ozukkam Audio Book - MP3

Read more...
Audiobooks-Thiru Arutpa Vallalar-LOGO.jpg

Audiobooks-Thiru Arutpa Vallalar-LOGO.jpg

Audio: